Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE W GODZINACH: 8:00 – 16:00

  CZAS NA NOWEGO LIDERA. NAPISZ PROSZĘ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

   Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 

   Strona główna/Blog/Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 

   Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 zebrał się już po raz drugi, aby omówić i przyjąć kryteria wyboru projektów do aż pięciu kolejnych konkursów w nowej perspektywie finansowej. Obrady Komitetu prowadziła wiceminister polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

   Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów dla przedsiębiorców oraz dla jednostek samochodządu terytorialnego. Przyjęcie kryteriów oznacza jednocześnie, że pierwsze nabory w programie zostaną uruchomione już w drugim kwartale tego roku, jeszcze przed wakacjami letnimi. 

   Jakie kryteria zostały przyjęte? 

   Dla przedsiębiorców: 

   • Platformy startowe dla nowych pomysłów – to całościowy program wsparcia dla osób prezentujących pomysł na innowacyjny biznes, które chcą go założyć i prowadzić na terenie Polski Wschodniej. Bezpośrednia realizacja wsparcia będzie miała miejsce we współpracy z animatorami Platform Startowych, które mogą działać w partnerstwie z innymi podmiotami, takimi jak uczelnie wyższe, fundusze Venture Capital, doświadczeni przedsiębiorcy czy ośrodki innowacji. Taki rodzaj współpracy pozwoli na świadczenie różnorodnych usług na rzecz start-upów w formie doradztwa i szkoleń rozwijających pomysły biznesowe przedsiębiorców. 
   • Pożyczki na rozwój turystyki – to fundusz pożyczkowy dla branży turystycznej, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Wybierze on regionalnych Partnerów finansujących, którzy w kolejnym kroku będą oferować pożyczki MŚP. Dedykowane pożyczki pozwolą przedsiębiorcom sektora turystycznego poszerzyć ofertę firmy, jak również podnieść jakość oferowanych produktów i usług poprzez między innymi: doposażenie przestrzeni hotelowych oraz sprzętu turystycznego, rozwinięcie działalności restauracyjnej, podniesienie konkurencyjności przewozów turystycznych. 

   Dla jednostek samorządu terytorialnego: 

   • Adaptacja do zmian klimatu – inwestycje te polegają na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach poprzez budowę parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, tworzenie miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów i rzek miejskich. Wsparcie obejmie również modernizację już istniejących przestrzeni miejskich, aby zlikwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt w okresach deszczowych oraz zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w miesiącach letnich. Wszystkie działania mają zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatycznych oraz zapewnić bezpieczeństwo oraz wyższą jakość życie mieszkańców Polski Wschodniej. 
   • Zrównoważona mobilność miejska – wsparcie skierowane jest nie tylko do miast wojewódzkich, ale wszystkich miast średniej wielkości, które doświadczają trudności społeczno – gospodarczych.
   • Infrastruktura Drogowa – w ramach programu wsparcie zostanie udzielone również sektorowi infrastruktury dróg wojewódzkich, poprzez budowę i przebudowę obwodnic oraz punktowe inwestycje, które znacząco poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach. Inwestycja ma również na celu poprawę łączności pomiędzy wschodnimi województwami, a europejską i krajową siecią dróg. 

   Program ma na celu stworzenie i utrwalanie warunków, które pozytywnie wpłyną na poziom konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w aż sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz mazowieckie (z wykluczeniem Warszawy i pobliskich powiatów). 

   Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów 428 milionów złotych, czyli 2,65 miliard euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.