Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE W GODZINACH: 8:00 – 16:00

  CZAS NA NOWEGO LIDERA. NAPISZ PROSZĘ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

   Konkurs 2.1 Efektywność Energetyczna dla województwa pomorskiego 

   Strona główna/Blog/Konkurs 2.1 Efektywność Energetyczna dla województwa pomorskiego 

   Konkurs dla województwa pomorskiego “2.1 Efektywność Energetyczna” ma na celu zachęcanie do inwestycji i realizacji projektów związanych z redukcją zużycia energii, optymalizacją wykorzystania zasobów energetycznych oraz poprawą efektywności energetycznej. Obejmuje szeroki zakres działań, takich jak modernizację budynków pod kątem izolacji termicznej, zastosowanie energii odnawialnej, ulepszanie systemów grzewczych i chłodniczych, a także wdrażanie inteligentnych technologii monitorujących i zarządzających energią.

   Cele konkursu „2.1 Efektywność Energetyczna”:

   • Realizacja projektów związanych z budową, rozbudową lub modernizacją istniejących instalacji przemysłowych oraz produkcyjnych, w tym urządzeń przemysłowych i elektrycznych, a także instalacji elektroenergetycznych.
   • Wymiana istniejących urządzeń i instalacji używanych w procesach przemysłowych lub energetycznych na nowocześniejsze i efektywniejsze technologie.
   • Implementacja projektów dotyczących wewnętrznych źródeł odnawialnej energii, takich jak turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów geotermalnych oraz pomp ciepła, służących do zaspokajania potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.
   • Konstrukcja magazynów energii związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.
   • Budowa lub modernizacja wewnętrznych źródeł energii niskoemisyjnej, w tym uwzględniających kogenerację.
   • Zwiększenie udziału paliw niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych w procesach produkcyjnych, z pełnym przestrzeganiem norm emisyjnych.
   • Substytucja niskoefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących różne rodzaje paliw (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną na korzyść bardziej efektywnych źródeł ciepła.
   • Przeprowadzenie termomodernizacji budynków i obiektów używanych w procesach przemysłowych.
   • Wymiana instalacji lub linii technologicznych oraz wdrożenie działań zmierzających do zmniejszenia emisji wynikającej z procesów produkcyjnych.

   Zgodnie z uchwałą nr 887/469/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2023 roku, została przyjęta aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

   Wprowadzona aktualizacja harmonogramu naborów obejmuje terminy, w których będą przeprowadzane nabory wniosków o dofinansowanie, uwzględniając zarówno nabory przeprowadzane w formie konkurencyjnej, jak i niekonkurencyjnej.

   Należy jednak zaznaczyć, że harmonogram ten pozostanie elastyczny i będzie podlegał dalszym modyfikacjom oraz dostosowaniom, w miarę  rozwoju i realizacji projektu. Ostateczne terminy naborów oraz ewentualne zmiany w harmonogramie będą dostosowywane do postępu prac, aby zapewnić skuteczną realizację Programu oraz osiągnięcie założonych celów.