Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE W GODZINACH: 8:00 – 16:00

  CZAS NA NOWEGO LIDERA. NAPISZ PROSZĘ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

   Komisja Europejska zaproponowała wyższe pułapy pomocy de minimis od 2024 r.

   Strona główna/Blog/Komisja Europejska zaproponowała wyższe pułapy pomocy de minimis od 2024 r.

   Czym jest pomoc de minimis? W rozumieniu wsparcia publicznego będzie to taka dotacja, która nie zaburza zdrowej konkurencji rynkowej. Innymi słowami –  przedsiębiorca uzyska taką pomoc, aby nie stworzyć znaczącej przewagi nad innymi podmiotami i nie zachwiać równowagi w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To maksymalna kwota wsparcia publicznego, która nie wymaga od przedsiębiorcy zgłaszania i podejmowania specjalnych kroków prawnych.

   Jest to często stosowany przez firmy mechanizm polegający na pozyskaniu środków publicznych lub utrzymanie pewnych ulg rozliczeniowych. To właśnie Komisja Europejska decyduje o mechanizmie funkcjonowania pomocy de minimis oraz jej limitach kwotowych, które nie będą ingerowały w zasady zdrowej konkurencji na danym rynku.

   Pomoc de minimis można przyznać w wielu formach, odpowiadających konkretnym potrzebom przedsiębiorstwa, takich jak:

   • jednorazowa dotacja na inwestycje, szkolenia pracowników, rekrutację lub kształcenie zawodowe osób młodych,
   • jednorazowa amortyzacja dla firm rozpoczynających działalność,
   • zwolnienia podatkowe,
   • umorzenia odsetek z ZUS, rozkładanie zobowiązań na raty lub opóźnienie spłaty zobowiązań,
   • pożyczki na preferencyjnych warunkach.

   Komisja Europejska zatwierdziła treść projektu rozporządzenia, które reguluje zasady udzielania wyżej opisanej pomocy de minimis. Projekt ten zastąpi obowiązujące od 2014 r. rozporządzenie nr 1407, które wygasa wraz z końcem 2023 roku. Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw i organy publiczne zebrały łącznie 130 propozycji zmian co do treści dotychczasowego rozporządzenia de minimis. Komisja Europejska uznała za podstawę założeń projektu wyniki kompleksowej oceny polityki w zakresie pomocy państwa i zebranych propozycji.

   Przez ostatnie 16 lat nie zmieniono progów pomocy de minimis, a w perspektywie wysokiego poziomu inflacji Komisja Europejska podjęła decyzję o ich następującej aktualizacji:

   Zwiększenie pułapu dla firm zajmujących się transportem drogowym towarów (z wyjątkiem usług zintegrowanych) z dotychczasowego poziomu 100 tysięcy euro do 137,5 tysiąca euro.

   Analogicznie dla pozostałych przedsiębiorców, które nie zajmują się transportem drogowym i nie zostały wykluczone przepisami, Komisja Europejska zwiększyła dotychczas obowiązujący pułap 200 tysięcy euro, na nowy poziom 275 tysięcy euro.

   Dodatkowo Komisja Europejska zaproponowała:

   • dostosowanie pułapów pomocy udzielanej w formie pożyczek oraz gwarancji,
   • wprowadzenie obligatoryjnego rejestru publicznego na szczeblu krajowym oraz unijnym, w którym państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia kompletnych informacji o pomocy de minimis przyznanej przez każdy funkcjonujący organ.

   Warto zauważyć, że sam mechanizm funkcjonowania pomocy de minimis pozostaje bez zmian.

   W praktyce możemy spodziewać się wejścia w życie nowego rozporządzenia od 01 stycznia 2024 r., po zakończeniu prac z zakresu konsultacji publicznych, konsultacji z Komitetem Doradczym oraz uwzględnienia informacji zwrotnych od państw członkowskich i zainteresowanych organów.